Bestyrelsen

Formand                                                      Næstformand
John Voss Hansen                                           Stig Pedersen
Rugbjergvej 17, Stavtrup                                 Søskrænten 119, Stavtrup
Mobil: 50908412                                             Mobil: 21868260
Mail: hopper24@live.dk                                    Mail: margit-stig@stofanet.dk

Kasserer                                                          Medlem
Ole Boelsgaard                                               Solveig Kjær
Råhøjen 9, Stavtrup                                        Søskrænten 28, Stavtrup
Mobil: 22903031                                             Mobil: 40590340
Mail: ole.boelsgaard@youmail.dk                      Mail: solveigkjaer@stofanet.dk

Medlem                                                        Medlem
Eva Baht                                                        Claus H. Michaelsen
Engdalsvej 87 A, Brabrand                               Vestergårdsvangen 114, Stavtrup
Mobil: 40425298                                             Mobil: 51886818
Mail: kontakt@evabaht.dk                                Mail: claushmichaelsen@hotmail.com
Stavtrup Tennisklub